Interpelce poslanců Parlamentu ČR na členy vlády - 13.03.2008

17. března 2008 v 6:37 | větrník
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek : Ano. Takže končíme tuto interpelaci. Požádám pana poslance Karla Černého, aby přednesl svou interpelaci na místopředsedu vlády Martina Bursíka. Prosím, máte slovo.
Poslanec Karel Černý : Vážený pane ministře, v září loňského roku jste navštívil Vysočinu a v rozhovoru pro Jihlavské listy jste uvedl, že Vysočina je jedním z regionů, který má největší potenciál pro výstavbu větrných elektráren. Podle větrných map se však využitelný potenciál nachází jen na malé části Kraje Vysočina, a to zejména v CHKO Žďárské vrchy. A zde se snad shodneme, pane ministře, že smyslem vzniku chráněných krajinných oblastí je přírodu chránit, nikoliv ji přeměňovat v průmyslovou zónu. V poslední době je však největší pozornost věnována už stojícím větrným elektrárnám, které jsou na Vysočině ve zkušebním provozu. Navzdory vašim ujišťováním o nových technologií se tato zařízení stávají zdrojem ohrožení pro celou řadu občanů.Od listopadu 2007 se na vrtulích v Pavlově u Stonařova na Jihlavsku několikrát tvořila silná vrstva námrazy, která odlétávala do vzdálenosti až 150 metrů a ohrožovala tak nejen řidiče na silnici ležící v bezprostřední vzdálenosti, ale i kohokoliv, kdo by šel kolem pěšky. Na stejné problémy místní občanů upozorňovali i v prosinci 2007, a že se nejedná o ojedinělou situaci, dokazovaly průběžné zprávy v médiích. Podobný problém s odlétávající námrazou, na který upozornila televize Nova, se vyskytoval i u obce Kámen na Havlíčkobrodsku. Bezpečností kolem větrných elektráren se zabývá krajský úřad, který dokonce navrhl provozovateli zastavit provoz větrné elektrárny po celé zimní období. Varovné hlasy proti větrným elektrárnám zaznívají i na půdě krajského zastupitelstva i od celé řady občanských sdružení. Pane ministře, stále si myslíte, že Vysočina je vhodná pro výstavbu větrných elektráren i přesto, že kvůli častému výskytu námraz budou muset být větrné elektrárny část roku odstaveny.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek : Teď poprosím pana místopředsedu vlády, aby na tuto interpelaci odpověděl.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík : Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, děkuji vám za tu interpelaci, která se dotýká jednoho konkrétního aspektu provozu větrných elektráren, především v zimním období. Ano, já si stále myslím, že Vysočina je vhodnou lokalitou pro výstavbu větrných elektráren s tím, že každý jednotlivý projekt musí být posuzován z pohledu jeho možného konfliktu s krajinným rázem, z pohledu možného konfliktu s výskytem zvláště chráněných živočichů a rostlin, chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, 114, a že je celá řada aspektů, které posuzuje ve správním řízení dotčený úřad. A při tom standardním povolovacím procesu se samozřejmě berou v úvahu i takové otázky, jako je vzdálenost umístění toho zařízení od obytné zóny, a každý takový projektant musí předložit hlukovou mapu, musí předložit celou řadu dalších podkladů pro studia.
A konkrétně, pokud se týká té námrazy, tak my nyní na Ministerstvu životního prostředí připravujeme dvě věci, které se týkají větrných elektráren. Jednak je to pracovní skupina, která pracuje na identifikaci a následném odstranění administrativních bariér při povolovacím procesu obnovitelných zdrojů energie, protože se ukazuje, že ten proces administrativní je velmi náročný a přistupuje se k tomu téměř analogicky, jako u velkých centrálních zdrojů energie. Ale také připravujeme metodický pokyn, jehož součástí je také stanovení minimálních bezpečnostních vzdáleností, které se týkají pohybu osob. Teď je to tak, že za bezpečnost provozu elektrárny odpovídá provozovatel větrné elektrárny a běžně nové stroje jsou vlastně vybaveny detektory, které sledují námrazu. Ty nové stroje jsou vybaveny vlastně systémem, který zajišťuje odmrazení toho rotoru. Čili je tam vlastně zahřívání rotoru. A jestliže dojde k tomu, že skutečně ty klimatické podmínky jsou takové, že vznikne silná námraza, tak ten stroj se vypíná z provozu a vlastně uvedení rotoru znovu do pohybu se může dít technicky. Je to umožněno tou technologií pouze za přítomnosti obsluhy, protože jinak ty elektrárny jsou bezúdržbové. A ten náběh do toho provozu jde za velmi pomalého chodu, kdy ta námraza vlastně odpadává přímo, nedochází k tomu, že by ta námraza se rozlítala do vzdálenosti od toho rotoru, ale vlastně odpadává, při tom pomalém náběhu rotoru odpadává přímo na tom místě. Okolí elektrárny musí být vybaveno viditelným značením, které vlastně upozorňuje občany na to, že tam může dojít k ohrožení.
***
Čili toto jsou věci, které jsou docela standardní. Upozornil jste na jeden fenomén, který skutečně s těmi klimatickými podmínkami a meteorologickými podmínkami, kde se nacházíme, je fenoménem, se kterým ti provozovatelé musí pracovat a je to tak, že jsou období, kdy musí odstavit elektrárny z provozu anebo musí zajistit odstranění námrazy tímto způsobem, který jsem popsal, aby nedošlo k ohrožení.
Ale jinak vám za podnět děkuji a věřte tomu, že se tím podrobně zabýváme a že je to jeden z aspektů, které bereme v úvahu a i při povolovacím procesu se dbá na to, aby provozovatel elektrárny dbal bezpečnosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek : Ještě pan poslanec Černý bude upřesňovat?

Poslanec Karel Černý : Vážený pane ministře, vyhřívání vrtulí konkrétně v Pavlově u Stonařova prohlásil sám provozovatel za technicky nemožné. Další údajná technická opatření jako kamerový systém či čidlo monitorující vznik námrazy a automatické vypínání chodu v tomto případě selhávají.
Moje doplňující otázka je: pane ministře, vy osobně byste si koupil dům stojící 700 metrů od větrného parku?

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek : To byla ještě doplňková otázka.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama