Srpen 2008

Stříbro zvažuje referendum o větrnících, které plánuje ČEZ

29. srpna 2008 v 6:46 | čtk
Radnice ve Stříbře zvažuje vypsání referenda o stavbě větrného parku, který by mohl v okolí města vyrůst do roku 2011. Důvodem je žádost, kterou podepsaly téměř dvě stovky lidí. Lidé v ní volají po tom, aby mohli o stavbě stožárů s celkovým výkonem 26 megawattů rozhodnout sami. Jejich žádost proto nejspíše projedná zářijové zastupitelstvo. Pokud lidové hlasování schválí, uspořádá ho radnice příští rok v červnu. ČTK to řekl starosta Miroslav Nenutil.

Ryšavý: Socialisté větrníky nepodpoří

14. srpna 2008 v 6:54 | větrník

Málo se o tom ví, ale Vysočina je velmocí ve výrobě elektřiny. Může za to samozřejmě hlavně dukovanská jaderná elektrárna, ale to nic nemění na faktu, že každý pátý český lustr je napájený elektřinou z Vysočiny. Téma je pro kraj stále důležitější - nájezdy spekulantů s energií větru na venkov Vysočiny jsou realitou a vesnice se bouří. Navíc starostové vyzvali ČEZ, aby se jasně vyjádřil k budoucnosti jaderné elektrárny Dukovany. Ptáme se proto člena zastupitelstva Zdeňka Ryšavého (ČSSD), který se problematikou energie z větru zabývá, zda jsou obnovitelné zdroje v podmínkách Vysočiny dobrý nápad.
Alternativní zdroje mají samozřejmě svůj význam, podmínkou jejich širšího uplatnění ovšem bude výrazné snížení jak investičních, tak provozních nákladů. V současné době je většina z nich ekonomicky zajímavá pouze díky finanční podpoře státu a dotovaným výkupním cenám. Navíc ne všude jsou vhodné přírodní podmínky pro jejich využití. Jsem ale přesvědčen, že alternativní zdroje vždy budou jen doplňkem výroby elektrické energie v klasických elektrárnách, v budoucnu především jaderných. Pokud jde o Vysočinu, je podle mého názoru jediným zdrojem s významnějším potenciálem biomasa.

Několik vět lanškrounského starosty pana ing. Košťála

11. srpna 2008 v 6:19 | větrník
Diskuze o tom, jestli bude v budoucnu dostatek energie, z čeho ji vyrábět a jak s ní nakládat, je určitě nevyhnutelná a užitečná. Zvýšená poptávka po elektrické energii a otázky energetické bezpečnosti se naší republiky týkají stejně jako jiných zemí. Je třeba využívat všechny zdroje, včetně těch obnovitelných. Ty bychom však neměli přeceňovat, protože zejména na našem území nemohou mít jiný význam, než jen doplňkový.

Další obec řekla větrníkům ne!

10. srpna 2008 v 10:15 | větrník
Větrné elektrárny v katastru Bousína (obec cca 50km jižně od Mohelnice) nebudou. V sobotu 26.7.2008 o tom rozhodli lidé v obecním referendu. K urnám přišlo pětaosmdesát z celkového počtu sto jedenácti oprávněných voličů. "Přes padesát lidí bylo proti stavbám větrných elektráren, pro hlasovalo kolem pětadvaceti usedlíků," upřesnil starosta Bousína Viktor Pořízka.

Kraj nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren v Kladerubech

9. srpna 2008 v 13:33 | větrník
Nesouhlas s vybudováním dvou větrných elektráren v Kladerubech vyjádřila na svém jednání krajská rada. Krajský úřad v současné době posuzuje záměr z hlediska vlivu na životní prostředí. Výstava 150 metrů vysokých elektráren podle kraje negativně naruší krajinný ráz, což znamená radikální změnu v krajině Zlínského kraje a narušení jeho krajinné mozaiky. Realizace projektu by znamenala velmi závažný zásah do krajinného rázu území, který je tvořen krajinnými panoramaty a výrazností horizontů a mohlo by tak dojít ke snížení zavedené turistické atraktivity oblasti. Viditelnost větrných turbín pouhým okem za vhodnějších atmosférických podmínek dosahuje 30 kilometrů. Elektrárna také vydává mechanický a aerodynamický hluk způsobený obtékáním listů elektrárny. Ke každé jednotlivé větrné turbíně je navíc nutné vybudovat příjezdnou komunikaci a přivést vedení vysokého napětí.

Větrné elektrárny nechtějí

9. srpna 2008 v 9:00 | Lenka Brabencová
Deset z třinácti zastupitelů se shodlo, že jsou proti umístění stavby dvou strojů na Pelíkovickém hřbetu v Rychnově.
Zisk šest set tisíc ročně pro město Rychnov v případě výstavby větrných elektráren není podle deseti zastupitelů zajímavý. Proto také tuto zástavbu na Pelíkovickém hřbetu zastupitelé na svém červnovém zasedání v Rychnově neodsouhlasili. Definitivní rozhodnutí o neumístění elektrárny však vyřkne až stavební úřad.
"Podle některých zastupitelů by měly stroje o výkonu 2 MW negativní vliv na ráz krajiny a mohlo by vzniknout nebezpečí snížení hodnot nemovitostí v dotčeném území," vysvětlil starosta Rychnova František Chlouba, který však byl jeden ze tří, který hlasoval pro umístění elektráren.
O umístění elektráren dále musí rozhodnout stavební úřad a odbor životního prostředí v Jablonci. "Nyní může investor podat žádost o územním rozhodnutí a úřad pak posoudí, zda jsou námitky oprávněné," dodal František Chlouba s tím, že podle něj jsou některé argumenty odpůrců elektráren zanedbatelné.
Také odbor životního prostředí se k záměru výstavby firmy Ecoenergy vyjádřil negativně. "Pelíkovický hřbet, na kterém by měly být elektrárny umístěny, navazuje na Ještědský hřeben a vytváří tak v krajině jeden pohledový celek. Za dobré viditelnosti by tyto elektrárny byly vidět až z Mnichova Hradiště a Českého ráje a narušovaly by tak dominantu Ještědu v celé krajině. Elektrárny by negativně ovlivnily také rekreační oblast, kudy prochází cyklistická stezka," podotkla mluvčí jablonecké radnice Kateřina Voldánová.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že větrníky nad Rychnovem nebudou. Toto rozhodnutí se zajisté líbí některým místním aktivistům, kteří proti výstavbě bojovali. Dříve dokonce obvinili starostu ze dvojí hry. Váhavý postoj mají v Libereckém kraji i lidé z obce Příkrý na Semilsku. Ekologické elektřiny by se tu mohli dočkat za dva roky. "Stavbu elektrárny jsme již schválili," řekl starosta Libor Novák.

Solárně-větrná elektrárna Solar Tower

8. srpna 2008 v 7:29 | Ladislav Miesbauer
Australská společnost Enviro Mission má v plánu realizovat energetický projekt solární termálni elektrárny. Jedná se o solární věž s výkonem 200MW využívající obnovitelné zdroje energie. Slunce svítí na velkou plochu ohřívající vzduch pod ní. Tento vzduch proudí do středu k věži, kde prochází větrnými turbínami, generujícími elektrickou energii. Pokud bude elektrárna postavena, mohla by zásobovat až 200 000 domácností, a ušetřit tak ročně až 900 000 tun CO2. Solární věž bude zajímavá i jako turistická zajímavost. Už v letech 1982 až 1989 běžel podobný prototyp v menším měřítku ve Španělsku.

Jasný názor vrcholného politika Jihomoravského kraje

7. srpna 2008 v 19:47 | větrník
Článek byl zveřejněn v novinách Zemědělec.