Jak je to s naší elektřinou?

9. září 2008 v 6:45 | Alena Machayová
Někdy začátkem roku jsem sledovala dění okolo ceny elektrické energie. Patřila jsem k těm, kterým vadí vysoká cena a také chování ČEZu, jeho zisky a jako spousta z vás jsem se zlobila proč je to tak. ČEZ je sám na trhu (monopol jak vyšitý), diktuje ceny, způsobuje nám problémy, tak by bylo vhodné s tím něco udělat a proč to tedy nikdo neudělá, když většinovým vlastníkem je stát. Na internetových stránkách našeho největšího (a jediného) výrobce elektřiny jsem narazila na sekci, ve které je uvedeno, co všechno můžeme my spotřebitelé udělat pro to, aby spotřeba našich domácností byla co nejmenší a spoustu dobrých rad, jak ušetřit na ceně elektřiny snížením spotřeby. Vím, že firma musí produkt prodat (a čím více, tím lépe, protože tím víc vydělává i když si sama diktuje cenu) a protože tyto rady šly nelogicky proti tomu, pojala jsem podezření, že někde bude "zakopán pověstný pes".
A tak jsem se rozhodla (sama pro sebe), že se pokusím na to přijít. Nic na světě se neděje bez příčiny a rozhodla jsem se tedy podívat se na trh elektrické energie a s tím související tvorbu cen. Hm, přiznávám se, že to jsem si tedy dala. Když jsem se dostala na evropské burzy s elektrickou energií, pochopila jsem, že některá dvířka pro mě zůstanou na věky uzavřená. Nicméně doba strávená na tímto problémem mi umožnila objevit spoustu zajímavých věcí.

Je ČEZ opravdu pouze monopol?
Je a není. Proč nelze odpovědět jednoznačně? Protože to, jestli firma je či není monopolem určuje specifikace trhu (komodita, velikost). Takže pokud budeme za trh považovat trh elektrické energie na území České republiky - odpověď zní: "ano, ČEZ je monopol". Protože tady prostě jiný výrobce v současné době není. Ale ještě existuje jeden trh a to velmi významný a to trh Evropy. A najednou si uvědomíme, že v Evropě je mnoho států a každý z nich má "svůj ČEZ" a tady musíme přiznat, že na takto definovaném trhu je více firem vyrábějících stejný produkt. Takže o monopolu nemůže být ani řeč. Tento trh je sice národně a regionálně rozdělen, ale dochází zde k postupné integraci. Samozřejmě, že je tento pohled velmi zjednodušený, protože existují další různá specifika, ale pro základní pochopení celého problému, myslím, dostačující.
Co ovlivňuje výrobu a spotřebu elektrické energie?
Krátce lze říci - spousta faktorů. Jedná se o faktory působící jak na stranu nabídky (výrobce), tak na stranu poptávky (distributoři, spotřebitelé).
Nabídkovou stranu ovlivňují: výrobní kapacity (kolik a jaké mám elektrárny), provozní náklady výroby (za kolik dokážu energii vyrobit) a v tom jsou důležité emisní povolenky (uhelné elektrárny). Z důvodu ochrany životního prostředí dochází ke snížení počtu emisních povolenek a tím k jejich rostoucí ceně (prodražování výroby). Dalším faktorem je počasí: hydrologická situace (mám-li vodní elektrárny a vlivem velkých veder klesá průtok vodních toků, mám jako výrobce elektřiny problém), vítr (v bezvětří z "větrníků" energii prostě nevyrobím); palivo (pokud nemám vlastní ropu a plyn a jsem odkázána na dovoz a vyskytne-li se problém v dodávce paliva, mám rovněž problém).
Poptávkovou stranu ovlivní opět počasí (vedra, mrazy se zcela určitě odrazí na spotřebě), makroekonomické faktory (hospodářství, kterému se daří, spotřebuje více energie než to, které je v útlumu).
Jaké máme elektrárny?
Vycházela jsem z dat roku 2006. Česká republika podle těchto údajů vyrobila 44% své spotřeby v uhelných elektrárnách, 23% vyrobila z ropy, 20% z jádra (atomové elektrárny, což mě osobně překvapilo, protože jsem si myslela, že podíl je větší), zbytek plyn a voda. Jen tak pro zajímavost, v okolních státech to bylo takto:
Německo: ropa (37%), uhlí (23%), plyn (23%), jádro (16%), zbytek voda
Rakousko: ropa (42%), plyn (23%), voda (23%), zbytek uhlí. Jádro nemá.
Maďarsko: plyn (44%), ropa(30%), zbytek uhlí a jádro.
Polsko: uhlí (61%), ropa (20%), zbytek plyn a voda.
A tak dále.
Jak jsme na tom byli se spotřebou?
V roce 2006 jsme dokázali spotřebovat o něco méně než 64.000 GWH a vyrobili jsme téměř 78.000 GWH. Pro lepší přehlednost jsem to zaokrouhlila. To znamená, že jsem spotřebovali cca 82% toho, co jsme dokázali vyrobit. Pokud vycházím z předpokladu, že spotřeba neustále roste a tato data že jsou z roku 2006 (a máme rok 2008), tak přes zálohu v jedné z našich jaderných elektráren se nelze divit, že energetikové bijí na poplach. Nejde v současné době o žádnou krizi, ale všichni víme, že je nesmírně důležité myslet na budoucnost. Pokud neuděláme nic dnes, zítra můžeme mít problém.
Další zajímavosti?
Elektrickou energii nemůžeme vyrábět "na sklad". To jistě všichni víme. Jak by bylo krásné, kdybychom do zatopených oblastí, kde dojde k výpadku dodávky elektřiny, vyslali kamiony plně naložené elektrickou energií a zachránili postiženým třeba potraviny v mrazácích, případně bychom mohli vysoušet zaplavené sklepy pomocí elektřiny. Ovšem s touto informací souvisí jiná, velmi důležitá.
Vyrábím-li tuto energii, tak ji musím vyrobit tolik, kolik ji bude právě v daném čase potřeba. No, ale jak to odhadnout. Vy víte, jak dlouho budete zítra svítit v obýváku? Jakou zakázku za měsíc obdrží vaše firma a vy budete muset zavést výjimečně provoz na tři směny? Nebo naopak budete muset firmu na měsíc zavřít, protože zakázku vám přebral někdo jiný? Tedy výroba (a následně spotřeba) se plánuje na základě budoucích předpokladů. A že to není jednoduché. Protože k tomu všemu se vám ještě přidá počasí (bude horko, sucho, zima nebo přijde vichřice, která vám zkomplikuje předpokládaný odběr?) a další a další faktory.
Víte, že existují "zátky"? Nebo také "úzká hrdla"? Setkáte se s těmito pojmy, když se budete zabývat elektrickou energií z pohledu Evropy. Každá země má svoji přenosovou soustavu (síť, kterou proudí el. energie). Každý stát ji má jinou co do kvality či hustoty (my máme jednu z nejlepších J). Ta končí u hranic každé země. Přes hranice do sousedního státu jsou tyto přenosové soustavy propojeny právě těmito úzkými hrdly. Zpravidla po jednom do každého sousedního státu. Ven či dovnitř země dostanete pouze tolik elektrické energie, kolik tato hrdla unesou. Jsou jedním z důvodů, proč je omezeno volné proudění energie napříč Evropou a i proto jsou ceny v různých zemích Evropy různé.
Tak konečně cena?
A že jich máme nespočet. To byl ten povzdech ve druhém odstavci. Tedy vyrábím a snažím se prodat. V budoucnu. Říkám kolik budu vyrábět, poptávka mi říká kolik asi spotřebuje (a to musíme mít v souladu) a abychom to měli úplné, musíme, ať se nám to líbí nebo ne, říct za kolik (prodám, nakoupím). Obchodovat s elektrickou energií mohu bilatelárně (přímo mezi dvěma státy, které se na tom domluví) nebo využiji burzu. Burz je v rámci Evropy několik (téměř v každém státě). Máte-li zájem, můžete se podívat na naši: www.pxe.cz nebo na polskou: www.polpx.pl, či německou: www.eex.de, případně rakouskou: www.exaa.at. A protože je to burza, užívá pro obchody svoje nástroje (forwardy, futures). Najdete tam mnoho druhů cen. Hraje se tam o obchody, které proběhnou v budoucím čase. Jde o odhady cen (a pojistky jejich výše) a čím víc se blíží doba dodávky, tím víc se ceny upřesňují. Takže máte mimo cen energií nabízených po celý den nebo v denní špiččce (Baseload a Peakload), upravované blízkostí dodávky (roční, třičtvrtěletní, pololetní, čtvrtletní, měsíční, týdenní a denní) a mám obavu, že to jsou jen ty nejzákladnější druhy cen.
Závěr?
Nechtěla jsem napsat odborný článek. Ani se nepokládám za odborníka na energii. Jen jsem se pokusila "stravitelným" způsobem alespoň trochu přiblížit jak to na tomto trhu je. Odborníkům se omlouvám za laický přístup, ale chtěla jsem alespoň trochu naznačit, že jde o velmi složitou problematiku, kam rychlé a přímočaré soudy nepatří. A aby to pochopili lidé jako jsem já. Ti, jejichž náplní života je něco jiného než výroba a trh elektrické energie. To jen proto, že je neustále slyšet volání po direktivním snížení ceny a odpovědi, že to nejde a nikdo vlastně pořádně neví proč. Mnozí mohou dospět k závěru: protože z nás chce náš vlastní ČEZ "sedřít kůži" aby mohl mít své miliardové zisky.
Jaké jsem si pro sebe vyvodila závěry?
Hned několik:
1) chci-li ušetřit za platby za spotřebovanou elektrickou energii ve své domácnosti, snížím spotřebu (rad má ČEZ na svých internetových stránkách dost);
2) bláhově se nedomnívám, že jakýkoliv politik může ovlivnit cenu elektrické energie, protože tuto moc prostě nemá. Cena jde naprosto jinou cestou než přes politiky této země. A to i přes to, že stát je majoritním vlastníkem ČEZu;
3) nebudu přát jakékoliv razantní snížení ceny elektrické energie ani ČEZu, protože tím že má zisky je silným hráčem na evropském trhu a drží se v čele. A to mu musím jako správný patriot upřímně přát a také přeji. Také si neumím představit, čím bych nahradila výpadek na příjmové straně státního rozpočtu při současném plýtvání na straně výdajů;
4) když mě z televize budou informovat (naposledy to udělali velmi opatrně), že se pravděpodobně v nejbližším období dočkám mírného zvýšení ceny elektrické energie, nebudu si myslet cosi o tom, že ČEZ už neví jak na mě vydělat, ale budu to brát jako upozornění na to, že je třeba snížit spotřebu elektrické energie (korekce spotřeby prostřednictvím ceny);
5) ve vztahu k budoucnosti se po všech nabytých informacích přikláním k výrobě energie z jádra (dostavbou dalších bloků stávající elektrárně). Proč? Ropu a plyn na území nemám a mohu se tím dostat do nepříjemné závislosti na jiné zemi, uhlí nepreferuji z důvodu předpokládaných vysokých cen emisních povolenek (abychom jednou nevzpomínali se slzou v oku na dnešní krásnou cenu elektrické energie), větrné elektrárny pouze jako lokální doplněk (protože jsou ve větší míře nespolehlivé) a vodní elektrárny se svými znalostmi nedokážu posoudit, neznám naši hydrologickou situaci, ale myslím, že v diskusích se o ní ani neuvažuje.
Informace pro tento článek jsem získala z internetu - jako nekonečné studnice informací, z materiálů ČEZu a společnosti Next Finance Praha.
PS: Kdyby mě někdo náhodou chtěl podezírat z něčeho nekalého: ČEZ mě v žádném případě neplatí. J.
Alena Machayová, členka SNK ED, kandidátka do Senátu ČR
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 °°Evík_Thuli°° °°Evík_Thuli°° | Web | 15. září 2008 v 19:58 | Reagovat

čauky u nás je VGS tak se kdyžtak přihlaš ... jinak sry za reklamu .... a máš mooooocinky hezu blogísek...

2 Machy Machy | E-mail | 23. září 2008 v 20:55 | Reagovat

Děkuji, to potěší :-). AM.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama