Červen 2009

Závěr zjišťovacího řízení Farma VTE Lichkov

18. června 2009 v 6:32 | větrník
Krajský úřad Pardubice - orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán státní správy lesů, Městský úřad Králíky, Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí - oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany lesa, Ministerstvo životního prostředí - odbor ochrany vod, odbor péče o krajinu, Česká společnost ornitologická a další, ať již občanská sdružení, či jednotliví občané z Česka i Polska nesouhlasí se zveřejněným oznámením záměru stavby FARMA VTE LICHKOV, jež si nechal vypracovat investor. Rozporují v něm jak vliv na krajinný ráz, životní prostředí tak zdraví občanů.

Jediným subjektem, který souhlasí bez připomínek je OBEC LICHKOV.

Obci totiž nevadí, že záměr není v souladu s územním plánem obce, že je v něm mnoho chyb - např.: chybné vyhodnocení výskytu a vlivů na faunu dotčeného území, hluková studie je zpracována pouze pro 3 VTE namísto čtyřech, pro výpočet stroboskopického jevu je záměrně počítáno s nižší výškou (o celých 20 metrů).

Možná by stačilo alespoň si záměr přečíst. Ale vlastně proč, když nejdůležitějším faktorem jsou peníze. Pojmy jako krajina, životní prostředí a především zdraví občanů jsou utlačovány do pozadí.

Postup stažení:
  1. klikněte na výše zmiňovaný odkaz
  2. klikněte na odkaz FREE download - vlevo dole na stránce
  3. na další stráce opište ověřovací kód - klikněte na Ověřit
  4. klikněte na Stáhnout
  5. dále už jen určíte zda chcete dokument číst, či uložit